فایندر آنالوگ ، فایندر عقربه ای ، دستگاه تنظیم دیش ماهواره

59 / 100

فایندر آنالوگ عقربه ای وسیله ای کوچک و کم حجم برای تنظیم دیش ماهواره است.

تنها دستگاه تنظیم دیش ماهواره با قیمت ارزان برای مصارف خانگی محسوب میشود‌.

فروش فایندر آنالوگ عقربه ای :

دارای ولوم و عقربه است جهت تنظیم باید یک سر آن به رسیور و سر دیگر به النبی وصل شود.

در صورت تنظیم صدای بوق آن بلند میشود که نشانه دریافت سیگنال ماهواره است.

بهترین و مناسب ترین وسیله تنظیم دیش جهت مصرف کننده خانگی ، فایندر آنالوگ است.