فروش دیش پشت پنجره ای سلف ست

57 / 100

فروش دیش سلف ست پشت شیشه ای ، خرید دیش ماهواره پشت پنجره ای.

دیش ماهواره جدید اندازه کف دست ، اینا بخشی از تبلیغات دروغین یکسری از سایت های اینترنتی است.

حالا امروز میخوام شفاف توضیح بدم که آیا دیش پشت پنجره ای یا سلف ست اصلا وجود داره؟!

دیش ماهواره مستطیلی که براحتی میتوان پشت یکی از پنجره های خانه گذاشت و شبکه های ماهواره را دریافت کرد همیشه یک رویایی برای ما ایرانیها بوده و هست و هیچوقت محقق نشده.

بنابراین یکسری سودجو و فرصت طلب دارن از این احساس ما ایرانیها که داریم تخیلی زندگی میکنیم سوءاستفاده کنند.