آیا خانمها آلت بزرگ مردان را دوست دارند؟

آیا خانمها آلت بزرگ مردان را دوست دارند؟ زن ها کیر بزرگ و کلفت را به آلت کوچک در رابطه جنسی ترجیح میدهند. طبق آخرین بررسی ها و آمارگیری در کشور آمریکا مشخص شد بیشترین درصد خانم ها از آلت بزرگ مردانه خوششان میاید و لذت بیشتری میبرند. در رابطه زناشویی بهتر است قبل از …

Continue reading ‘آیا خانمها آلت بزرگ مردان را دوست دارند؟’ »